Κεντρικό Αιγαίο παρέα με...

7 Ιουνίου 2019
Β 38ο 31,104' Α 24ο 39,934'