Βλάβη στην αντλία νερού...

Μία μικρή ιστορία μιας βλάβης στην αντλία γλυκού νερού. Τελικά η ιστορία δεν ήταν τόσο μικρή...