"Κλέφτης" άγκυρας...

Όταν η σωτηρία από την καταστροφή απέχει όσο ένα μικρό σχοινί.